грст

грст sh. грстови dhe грсти m. 1. grusht. 2. fig. grusht, një pakicë: грст луѓе një grusht njerëz.