дали

дали 1. pjes. (pyetëse) a, vallë: дали е дојден? a (vallë) ka ardhur? 2. lidh. (në pyetje të zhdrejta) види дали се дома? shiko a (vallë) janë në shtëpi?