дебел

дебел, -а, -о mb. 1. i trashë. 2. i majmë: дебела кокошка pulë e majme; * дебела сенка hije e madhe.