ден

ден sh. денови, дни dhe дена m. ditë: работи ден и ноќ punon ditë e natë; *од ден на ден nga dita në ditë; добар ден mirëdita.