долг2

долг2, -а,mb. i gjatë: долга брада mjekër e gjatë; *има долг јазик ka gjuhë të gjatë (flet shumë).