егзактен

егзакт/ен, -на, -на mb. i përpiktë, ekzakt: егзактни науки shkenca ekzakte.