еден

еден I num. një: еден, два, три një, dy, tre (tri)… II mb. një: тие се деца од една мајка ata janë fëmijë të një nëne.