едноставен

едностав/ен, -на, -но mb. 1. i thjeshtë; i rëndomtë. 2. i natyrshëm: i vetvetishëm.