маринец

маринец sh. маринци m. 1. marinar. 2. ushtar i marinës: маринци на американската војска marinarë (marinsa) të ushtrisë amerikane.