овес

овес m. tërshërë (bima dhe fruti): нива засеана со овес arë e mbjellë me tërshërë.