ори

ори (се) impf. jehon: по патот песна на радоста се ори rrugës kënga e gëzimit jehon.