отстапи

отстапи pf. отстапува impf. 1. jokal. tërhiqem, zmbrapsem 2. kal. lëshoj: отстапи му место на дедото lëshoja vendin gjyshit.