фали

фали impf. I lavdëroj, lëvdoj: учителот мно­гу ме фалеше mësuesi më lavdëronte shumë. II се фали lavdërohem.