ѓаволче

ѓаволче sh. ѓаволчиња as. 1. dreq i vogël. 2. fig. fëmijë i pra­pë, fëmijë dinak. 3. zvog nga ѓавол.