bindur

bindur (i,e) прид. убеден; уверен: unë jam i bindur për këtë punë јас сум убеден (уверен) за оваа работа.