bisedim

bisedim, -i м. мн.e, -et разговарање; разговор: bisedim telefonik телефонски разговор.