bluaj

bluaj преод. меле: bluaj drithë në mulli мелам жито во воденица; смеле/смелува, сомеле/сомелува, измеле/измелува: ma bluaj mishin смели (сомели)/измели ми го месото.