boll

boll прид. 1. доволно; онолку колку е потребно. 2. мошне: nuse boll e bukur мошне убава невеста. 3. доста: boll fole доста зборуваше.