borëbardhë

borëbardh/ë, -a ж. Снежана: Borëbardha dhe shtatë shkurtabiqët Снежана и седумте џуџиња.