botë

bot/ë, -a ж. 1. Земја, Земјина планета: rruzulli i tokës Земјина топка. 2. свет (материјална стварност, вселена, земја и др): në të katër anët e botës по четирите страни на светот.