bredh

bredh, -i м. мн. a, -at 1. бот. елка (дрво од фамилија борови): dru bredhi елово дрво (еловина). 2. елка (како божиќно или новогодишно украсно дрво): *bredh i Vitit të Ri новогодишна елка.