brishtë

brisht/ë (i,e) прид. 1. кршлив: material i brishtë кршлив материјал. 2. ронлив, дроблив: tokë e brishtë ронлива (дроблива земја).