brumë

brum/ë, –i м. тесто: brumë i ardhur нараснато (збувнато) тесто; brumë buke лебно тесто.