bucë

buc/ë, -a ж. мн. a, -at 1. земјина грутка. 2. снежна топка: po gjuhen me buca се гаѓаат со снежни топки.