burrë

burr/ë, -i м. мн. a, -at 1. маж: u mblodhën burra e gra bashkë се собраа мажи и жени заедно. 2. сопруг: burrë i martuar/i pamartuar оженет/неженет маж. 3. зрел човек: po flet si burrë зборува како зрел човек (маж).