bursë

burs/ë, –a ж. мн. a, –at стипендија: ai merrte bursë тој земаше стипендија.