buzëqeshje

buzëqeshj/e, -a ж. мн. e, -et насмевка: na përshëndeti me buzëqeshje не поздрави со насмевка.