buzm

buzm, -i м. мн. e, -et 1. етног. дабовиот трупец на огниште на Бадниковата вечер. 2. Бадник: sonte e festojmë buzmin вечер чекаме Бадник.