ca

ca зам. разг. само мн. некои, неколку, малку: ca vijnë e ca shkojnë некои доаѓаат, а некои одат.