çamçakëz

çamçakëz, -i м. 1. чам-саказ, смола од иглолисни дрвја. 2. гума (мастика) за џвакање.