çantë

çant/ë, -a ж. мн. -a, -at 1. чанта: fute në çantë стави го во чанта. 2. торба: çantë sportive/shkolle спортска/школска торба.