çast

çast, -i м. мн. -e, -et момент, миг, час: në çdo çast во секој момент/час *atë që sjell çasti, s’e sjell moti што носи денот, не носи векот (не се знае што носи денот, што носи векот).