cekëtinë

cekëtin/ë, -a ж. мн. a, -at плитко, место во вода: doli barka në cekëtinë излезе чамецот на плитко.