çerekshekull

çerekshekull, -i м. мн. uj, -ujt четврт век: në çerekshekullin e fundit во последниот четврт век.