çështje

çështj/e, -a ж. мн. e, -et. 1. прашање: çështje e rëndësishme важно прашање; тема (за која треба да се расправа); 2. проблем: për se është çështja? во што е проблемот?