çfarë

çfarë зам. 1. што: çfarë ke? што имаш? 2. каков: çfarë libri do? каква книга сакаш?