cirilik

cirilik, -e прид. кириличен, кирилски: alfabet cirilik кирилично (кирилско) писмо или кирилица.