çlodhur

çlodhur (i,e) прид. одморен: në mëngjes u zgjova i çlodhur наутро станав одморен.