copë

cop/ë, -a ж. мн. a, -at и ëra, -ërat парче од нешто: copë e vogël мало парче.