çrregullt

çrregullt (i,e) прид. 1. несреден, неуреден (што нема ред, што е во безредие): jetë e çrregullt неуреден живот. 2. вонреден: nxënës i çrregullt вонреден ученик.