cullak

cullak, -e прид. гол: e zhveshi dhe e la cullak го соблече и го остави гол.