çunëri

çunëri,-a разг. зб. мн. 1. момчетија, сите момчиња на едно место; множество, група од момчиња. 2. момчештво: i kaloi çunëria му помина момчештвото.