çupë

çup/ë, -a ж. мн. a, -at 1. чупе, девојче: na lindi një çupë ни се роди едно чупе. 2. ќерка: e martoi çupën ја омажи ќерката.