çupëri

çupëri, -a ж. 1. моминство. 2. зб. им. сите моми на едно место; група од моми: u mblodh çupëria e fshatit се собраа сите моми од селото.