cytje

cytj/e, -a ж. мн.e, -et 1. дразнење; боцкање. 2. задиркување. 3. подбуцнување.