dallëndyshe

dallëndysh/e, -ja ж. мн. e, -et зоол. ластовица, ластовичка: një dallëndyshe e bukur iu soll fshatit përreth една убава ластовичка си летна над селото *me një dallëndyshe s’vjen pranvera со една ластовица пролет не бидува.