dalloj

dalloj преод. 1. истакне/истакнува нешто. 2. разликува: cilat figura stilistike mund t’i dallosh në strofat? кои стилски фигури можеш да ги разликуваш во строфите? 3.познава: e dalloi nga zëri го позна по гласот.