dardhë

dardh/ë, -a ж. мн. a, -at и , –ët бот. круша (дрво): dardhë e egër дива круша. *kush rri nën dardhë, i ha kokrrat кој седи под круша, тој јаде круши.