dash

dash, -i м. мн. desh, deshtë зоол. овен: dash i këmborës угич (овен предводник).