de

de разг. чест. (за засилување и нагласување на незадоволство) де: eja ulu de! седни де!